hieulinh78314's Recent Activity

  1. hieulinh78314 đã trả lời vào chủ đề Nhận Chạy Điểm Đại Học.

    Quá trình sơn tàu thăm dò Sao Hỏa phức tạp và tỉ mỉ thế này đây Quá trình sơn tàu thăm dò Sao Hỏa giống như việc sơn cho một chiếc xe hơi...

    11/12/18 lúc 07:23